پیام دکتر طاهره سادات جعفرزاده کاشی


پیام دکتر طاهره سادات جعفرزاده کاشی

دبیر مشاور علمی زیست مواد دندانی

دوازدهمین کنگره علمی سالیانه

 
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران


 

زیست مواد بر اساس تعریف ارائه شده توسط انستیتوی ملی سلامت آمریکا و دیکشنری های معتبر، هر نوع ماده طبیعی یا مصنوعی به غیر از داروها است که با هدف افزایش یا حفظ کیفیت زندگی فرد، در تماس با بافت‌های بدن قرار می‌گیرد.
این مواد غالبا از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند از یك سو با انجام آزمایشات دقیق، خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی تحت بررسی و ارزیابی قرار و از طرف دیگر بررسی‌های جامع فیزیولوژیکی و بیولوژیکی صورت می‌گیرد تا زیست سازگاری و عوارض بیولوژیك مواد تعیین شود.
گسترش روز افزون کاربرد مواد دندانی سبب شد که در اوایل قرن نوزدهم طرح استاندارد کردن مواد دندانی مورد توجه قرارگیرد و دستورالعمل های استاندارد توسط مؤسسه استاندارد بین المللی ایزو تهیه شد.
رشته زیست مواد دندانی از رشته های علوم پایه دندانپزشکی است که محصول محور و خدمات محور است و دانش آموختگان آن به درک و شناخت الزم از ترکیب شیمیایی و کاربرد انواع مواد پلیمر، سرامیك، فلز، و کامپوزیت مورد استفاده دردندانپزشکی در ابعاد ماکرو، میکرو، و نانو رسیده و این مواد را از تمامی جهات فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیك وفیزیولوژیك مورد بررسی قرار می دهند و بر اساس خواص مورد بررسی به طراحی و سنتز زیست مواد دندانپزشکی مناسب اقدام می‌کنند.
نانو مواد نیز امروزه کاربرد زیادی در حیطه های مختلف دندانپزشکی  شامل تشخیص، درمان و جلوگیری از بیماری های دهان و دندان یافته اند. برخی از کاربردهای نانودر دندانپزشکی شامل استفاده از نانو ذرّه ها در کامپوزیت ها؛ باندینگ ها؛ مواد قالبگیری و سرامیك های دندانی است. ازبرخی از نانو مواد در سیستم های دارورسانی در جهت معالجه بیماری ها نیز استفاده می‌شود.
دانش آموختگان این دوره می توانند در جایگاه هایی همچون مراکز آموزش عالی کشور، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها،  مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان،آزمایشگاه‌های مرتبط به زیست مواددندانی و مراکز خصوصی مرتبط فعالیت کنند.
در دوازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران تلاش می شود در راستای بازشناسی و انتقال آموزش درک زیست مواد دندانی در هر مبحث علمی که ضرورت داشته باشد همکاران ما دیدگاه های علمی خود را مطرح کنند.
پیام دکتر طاهره سادات جعفرزاده کاشی
 


 
   1395/10/12 10:06

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.5/10 (تعداد آرا 20 نفر )