پیام دکتر سمیرا شاه سیاه

دکتر سمیرا شاه سیاه

دبیر مشاور علمی اندو

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران


درمانهاي اندودانتيك به عنوان يكي از اركان مهم دندانپزشكي دچار تحولات و چالشهايي در عصر جديد شده است؛تحولاتي كه باعث شده است درمان ريشه چه در مراحل اصلي شامل تهيه حفره دسترسي، پاكسازي و شكل دهي و پركردن كانال و در چه در ارزيابي بلندمدت موفقيت وشكست، همراه و متاثر از آن باشد.اگرچه ظهور تكنولوژي در كنار مزاياي فراواني كه براي علم اندودانتيكس دارد، چالش هاي بسيار زيادي نيز به وجود آورده است كه همگي ميتواند قابل تامل و تاثير گذارباشد.در كنگره دوازدهم، گردهم مي آييم تا با تكيه بر نقاط قوت ايده هاي نوو رويكردهاي جديد در علم اندودانتيكس، به بحث وبررسي چالشهابپردازيم.
 
همچنين با توجه به اهميتي كه امروز براي درمان گروهي وجود دارد، بررسي تاثير اين سبك درماني بر روي ميزان موفقيت بلندمدت درمان دندان از اهميت ويژه اي برخوردار است.بررسي ارتباط دوطرفه و تاثيرگذاري كه بين اندودانتيكس به عنوان يكي از اعضاي حاضر در سيستم درمان گروهي و ساير اعضا همانند پريودانتيكس، پروتز، ترميمي و راديولوژي وجود دارد ميتواند نقش موثري در پيش بيني صحيح موفقيت يا شكست درمان داشته باشد.

اميد است كه با همكاري و تبادل اطلاعات فعال و موثر بين سخنرانان محترم و همكاران عزيز شركت كننده و حاضر در كنگره بستر شكوفايي براي رسيدن به بالاترين، مطلوب ترين و موثرترين درمان براي بيماران و گيرندگان خدمات  فراهم شود
دکتر سمیرا شاه سیاه 
.
   1396/7/6 14:49

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
5.8/10 (تعداد آرا 19 نفر )