همکار محترم جهت ثبت نام در دوازدهمین  کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران سایت فرم زیر را تکمیل نمایید.
فرم ثبت نام ویژه کارمندان دولتی در دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اطلاعات فردی
* نام و نام خانوادگی :
* شماره نظام :
* کدملی :
* آدرس پستی :
* تلفن ثابت :
* شماره همراه :
* مقطع رشته تحصیلی :
تخصص :
* کد رهگیری :
* تاریخ پرداخت :
* عضو انجمن :
       
* شاغل مراکز دولتی یا درمانی :
       
* آپلود حکم کارگزینی :
* آپلود عکس پرسنلی :
* مبلغ واریزی :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :